ქართული სპორტის
სტატისტიკა
 
 
 
 


სპორტული რუკა
აფხაზეთი 10056 სამეგრელო ზემო სვანეთი 22362 რაჭა-ლეჩხუმი 4361 იმერეთი 36767 გურია 10056 აჭარა 29273 სამცხე-ჯავახეთი 9891 შიდა ქართლი 18026 მცხეთა მთიანეთი 7588 ქვემო ქართლი 18470 კახეთი 17732 თბილისი 127786
435 976 260 2048 435 1198 650 753 345 867 807 4510 102 290 39 667 102 349 134 227 112 292 238 2728 1841 3808 793 6636 1841 7243 2167 2512 1621 3823 3187 30422 7063 17693 3257 29563 7063 19921 7463 14939 5810 13954 14146 95673 2 8 4 12 2 16 2 2 4 13 93