ქართული სპორტის
სტატისტიკა
 
 
 
 


სპორტული რუკა
აფხაზეთი 8755 სამეგრელო ზემო სვანეთი 19798 რაჭა-ლეჩხუმი 3733 იმერეთი 30510 გურია 8755 აჭარა 24535 სამცხე-ჯავახეთი 8378 შიდა ქართლი 14843 მცხეთა მთიანეთი 6437 ქვემო ქართლი 14638 კახეთი 14211 თბილისი 102862
322 784 201 1643 322 969 516 590 269 693 618 3603 91 260 36 535 91 299 98 187 97 245 181 2192 1543 3269 697 5451 1543 5952 1878 1969 1381 2758 2499 22502 6060 15668 2725 24491 6060 16474 6239 12299 4899 11187 11313 78669 2 8 4 12 2 16 2 2 4 13 93