ქართული სპორტის
სტატისტიკა
 
 
დოკუმენტაცია
სამინისტროს მიერ აღიარებული სპორტული ორგანიზაციები და კრიტერიუმები
01-01-1970 04:00:13

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან არსებული სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ 2018 წლის მდგომარეობით აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების ნუსხა.

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი
01-01-1970 04:00:23

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020 წლებისთვის, შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის მიერ 2013 წლის 22 მაისის N127 დადგენილებით შექმნილი საქართველოში სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშემწყობი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და შესაბამისი თემატური ჯგუფების მიერ. მტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 4 აპრილს N601 განკარგულებით.

სპორტული ორგანიზაციების შეფასება
01-01-1970 04:00:23

სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის შეფასების საფუძველზე, შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით მიღებული ქულები და მათი პროცენტული გადანაწილება.